Ööjooks 2015

TÄHELEPANU! KUULAKE KÄSKKIRJA!
Et vältida silmahaiguste levimist …ja ainuüksi sellepärast… on võistluse vahtimine keelatud!
Seda, mis võistlustel toimub kuulete kommunikeest, mille avaldab tarviduse korral isand Tormi erasekretär.

 

KUULAKE LINNAVALITSUSE KOMMUNIKEED!
Rajal pole tõepoolest sõna tõsises mõttes, mitte midagi huvitavat juhtunud.
Kõik on kõige paremas korras. Võitja kuulutatakse välja ajalehes. Igasuguste kuulujuttude levitamise eest raiume pea maha. Muid karistusviise ei rakendata.
Kas on arusaadav?! VÄLJAK TÜHJAKS TEHA! KÕIK KOJU!

 

66jooks