Teatri töötuba Sõmerul

Tea, Ivo  ja Elin korraldasid Sõmeru noortele teatri töötuba.
Ots on lahti tehtud ja nüüdsest on teatri töötuba võimalik oma üritusele tellida.

PS! Töötuba arendab näitlejameisterlikkust, laval liikumist, meeskonnatööd. Korraldame improteatrit ja etüüde, kasutades aktuaalseid sündmusi.

KaRakTeri tellimine: Ivo Leek ivo@karakter.ee  +372 5561 4554

Saame tuttavaks! noored laval noored laval Tea, Ivo Ja Elin